[Sự kiện] - Lễ Hỗi Ném Tuyết

Thể lệ sự kiện Noel 2018
Thời gian: 17h36 - 21/12/2018Chi tiết >

[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Tùng Phong - 10h ngày (20/12)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Tùng Phong vào lúc 10h00 ngày 20/12/2018
Thời gian: 9h57 - 19/12/2018Chi tiết >

[MINIGAME] CUỘC ĐUA MAP ĐẸP

Khoe cảnh đẹp trong Tiêu Dao Giang Hồ để nhận quà hậu hĩnh
Thời gian: 10h54 - 17/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ

Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ
Thời gian: 10h29 - 15/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ

Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ
Thời gian: 10h16 - 14/12/2018Chi tiết >

[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Đàn Chỉ - 10h ngày (13/12)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Đàn Chỉ vào lúc 10h00 ngày 13/12/2018
Thời gian: 9h17 - 13/12/2018Chi tiết >