[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Tùng Phong - 10h ngày (20/12)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Tùng Phong vào lúc 10h00 ngày 20/12/2018
Thời gian: 9h57 - 19/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ

Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ
Thời gian: 10h16 - 14/12/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Đại Hội Võ Lâm S13-S14

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Đại Hội Võ Lâm s13-s14
Thời gian: 14h00 - 11/12/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Võ Công S13-S14

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Võ Công s13-s14
Thời gian: 16h05 - 10/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S16 - Cáp Mô

Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S16 - Cáp Mô
Thời gian: 13h54 - 07/12/2018Chi tiết >

[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Cáp Mô - 10h ngày (6/12)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Cáp Mô vào lúc 10h00 ngày 6/12/2018
Thời gian: 16h31 - 05/12/2018Chi tiết >