[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Tùng Phong - 10h ngày (20/12)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Tùng Phong vào lúc 10h00 ngày 20/12/2018
Thời gian: 9h57 - 19/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S16 - Cáp Mô

Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S16 - Cáp Mô
Thời gian: 11h25 - 08/12/2018Chi tiết >

[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Cáp Mô - 10h ngày (6/12)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Cáp Mô vào lúc 10h00 ngày 6/12/2018
Thời gian: 16h31 - 05/12/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Võ Công S11-S12

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Võ Công s11-s12
Thời gian: 11h07 - 04/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S15 - Cửu Âm

Phát thưởng Top Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S15 - Cửu Âm
Thời gian: 10h40 - 03/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Cấp Độ Máy Chủ S15 - Cửu Âm

Phát thưởng Top Câp Độ Máy Chủ S15 - Cửu Âm
Thời gian: 10h58 - 30/11/2018Chi tiết >