[Sự Kiện] Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S8 - Trùng Doanh

Phát thưởng top võ công máy chủ S8 - Trùng Doanh

Thời gian: 10h19 - 09/11/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật

Chuỗi sự kiện phúc lợi khi tạo nhân vật

Thời gian: 9h33 - 23/10/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Gói Quà Nạp Lần Đầu Trong Tiêu Dao Giang Hồ

[Sự Kiện] Quà Nạp Lần Đầu

Thời gian: 15h43 - 28/09/2018Chi tiết >