[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật


Chào mừng các Đại Hiệp !

Long Nhi xin giới thiệu đến các đại hiệp chuỗi sự kiện phúc lợi 7 ngày khi các đại hiệp tạo nhân vật trong Tiêu Dao Giang Hồ.

Tại màn hình chọn "Sự Kiện" để vào giao diện.

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật - 1

 

1. Mục tiêu cấp độ 7 ngày

- Trong thời gian 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật nếu đạt cấp độ như đề nghị, các đại hiệp sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Cấp nhân vật càng cao, thưởng càng nhiều. Cấp thưởng cao nhất là 52.

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật - 2

 

2. Mục tiêu võ công Tướng 7 ngày

- Trong thời gian 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật nếu các đại hiệp có 1 Tướng đạt chỉ số võ công như đề nghị, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. 

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật - 3

 

3. Mục tiêu võ công nhân vật 7 ngày

- Trong thời gian 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật nếu các đại hiệp đạt chỉ số võ công như đề nghị, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. 

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật - 4

 

4. Mục tiêu cốt truyện 7 ngày

- Trong thời gian 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật nếu các đại hiệp đạt mức nhiệm vụ cốt truyện như đề nghị, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. 

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật - 5

 

5. Mục tiêu danh hiệu 7 ngày

- Trong thời gian 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật nếu các đại hiệp đạt các danh hiệu như đề nghị, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. 

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật - 6

 

6. Mục tiêu võ học 7 ngày

- Trong thời gian 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật nếu các đại hiệp đạt có 1 võ học đạt tới mốc như đề nghị, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. 

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật - 7

 

7. Mục tiêu Đại Hội Võ Lâm 7 ngày

- Trong thời gian 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật nếu các đại hiệp đạt đươc thứ hạng trong tính năng Đại Hội Võ Lâm như đề nghị, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. 

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật - 8

 

7. Mục tiêu Quần Hùng 7 ngày

- Trong thời gian 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật nếu các đại hiệp đạt đươc thứ hạng trong tính năng Quần Hùng như đề nghị, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. 

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Khi Tạo Nhân Vật - 9

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho đại hiệp trong hành trình khám phá thế giới rộng lớn trong Tiêu Dao Giang Hồ.

====================================================

Tiêu Dao Giang Hồ Game Kiếm Hiệp Mobile 2018

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.tieudaogiangho.vn

Fanpage: www.facebook.com/tieudaogiangho.vn

Group Cộng Đồng: www.facebook.com/groups/tieudaogiangho.vn

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639