[Sự Kiện] Phát thưởng Top Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S11 - Bạo Vũ

Phát thưởng Top Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S11 - Bạo Vũ

Thời gian: 13h54 - 21/11/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Uy Danh S8-S9

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Uy Danh s8-s9

Thời gian: 10h44 - 20/11/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Uy Danh Máy Chủ S11 - Bạo Vũ

Phát thưởng Top Uy Danh Máy Chủ S11 - Bạo Vũ

Thời gian: 10h28 - 20/11/2018Chi tiết >

[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Giáng Long - 10h ngày (20/11)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Giáng Long vào lúc 10h00 ngày 20/11/2018

Thời gian: 13h57 - 19/11/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S11 - Bạo Vũ

Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S11 - Bạo Vũ

Thời gian: 10h07 - 19/11/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S11 - Bạo Vũ

Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S11 - Bạo Vũ

Thời gian: 10h02 - 18/11/2018Chi tiết >