[Sự Kiện] Phát thưởng Top Uy Danh Máy Chủ S10 - Thái Cực

Phát thưởng Top Uy Danh Máy Chủ S10 - Thái Cực

Thời gian: 14h35 - 17/11/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Đại Hội Võ Lâm S1-S6

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Đại Hội Võ Lâm s1-s6

Thời gian: 14h32 - 17/11/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Võ Công S1-S6

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Võ Công s1-s6

Thời gian: 11h36 - 16/11/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S10 - Thái Cực

Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S10 - Thái Cực

Thời gian: 11h31 - 16/11/2018Chi tiết >

[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Bạo Vũ - 10h ngày (17/11)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Bạo Vũ vào lúc 10h00 ngày 17/11/2018

Thời gian: 9h37 - 16/11/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Uy Danh S1-S6

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Uy Danh s1-s6

Thời gian: 10h29 - 15/11/2018Chi tiết >