[EVENT] PHÁT THƯỞNG ĐUA TOP CẤP ĐỘ VÀ VÕ CÔNG S20 - DỊCH CÂN

PHÁT THƯỞNG ĐUA TOP MÁY CHỦ S20 - DỊCH CÂN

Thời gian: 11h26 - 06/01/2019Chi tiết >

[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT CỤM SERVER S1 - 21H NGÀY 02/01

BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT CỤM SERVER S1 - 21H NGÀY 02/01

Thời gian: 21h59 - 02/01/2019Chi tiết >

[EVENT] PHÁT THƯỞNG ĐUA TOP MÁY CHỦ S19 - NHIÊN MỘC

PHÁT THƯỞNG ĐUA TOP MÁY CHỦ S19 - NHIÊN MỘC

Thời gian: 12h08 - 02/01/2019Chi tiết >

[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT CỤM SERVER S6 - 21H NGÀY 30/12

BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT CỤM SERVER S6 - 21H NGÀY 30/12

Thời gian: 23h05 - 30/12/2018Chi tiết >

[EVENT CỘNG ĐỒNG] SHOW HÌNH CHƠI GAME - NHẬN NGAY TƯỚNG S

EVENT CỘNG ĐỒNG SHOW HÌNH CHƠI GAME NHẬN NGAY TƯỚNG S

Thời gian: 17h05 - 29/12/2018Chi tiết >

[ Thông Báo] Bảo Trì Định Kỳ Hệ Thống Máy Chủ 29/12/2018

Bảo Trì Định Kỳ Hệ Thống Máy Chủ 29/12/2018

Thời gian: 18h23 - 28/12/2018Chi tiết >