[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Nhiên Mộc - 11h ngày 28/12

Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Nhiên Mộc - 11h ngày (28/12)

Thời gian: 8h28 - 28/12/2018Chi tiết >

Phát Thưởng Đua Top Liên Thông Cụm Máy Chủ S6 và Cụm S16

Phát Thưởng Đua Top Liên Thông Cụm Máy Chủ S6 và Cụm S16

Thời gian: 10h31 - 27/12/2018Chi tiết >

Bảo Trì Cổng Đăng Nhập Sohagame 26/12/2018

Bảo Trì Cổng Đăng Nhập Sohagame 26/12/2018

Thời gian: 17h30 - 25/12/2018Chi tiết >

Phát thưởng đua Top Máy Chủ S18 - Tùng Phong

Phát thưởng đua Top Máy Chủ S18 - Tùng Phong

Thời gian: 11h19 - 24/12/2018Chi tiết >

[THÔNG BÁO] LIÊN THÔNG MÁY CHỦ - 9h NGÀY 24/12

Thông báo lịch liên thông các máy chủ

Thời gian: 19h55 - 23/12/2018Chi tiết >

[Sự kiện] - Lễ Hỗi Ném Tuyết

Thể lệ sự kiện Noel 2018

Thời gian: 17h36 - 21/12/2018Chi tiết >