[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Tùng Phong - 10h ngày (20/12)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Tùng Phong vào lúc 10h00 ngày 20/12/2018

Thời gian: 9h57 - 19/12/2018Chi tiết >

Phát thưởng Top Đại Hội Võ Lâm cụm Máy Chủ S11

Phát thưởng Top Đại Hội Võ Lâm cụm Máy Chủ S11

Thời gian: 10h03 - 18/12/2018Chi tiết >

Phát thưởng Top Võ Công và Top Uy Danh Cụm Máy Chủ S11

Phát thưởng Top Võ Công và Top Uy Danh Cụm Máy Chủ S11

Thời gian: 10h22 - 17/12/2018Chi tiết >

Phát thưởng Top Uy Danh và Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ

Phát thưởng Top Uy Danh và Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ

Thời gian: 10h09 - 17/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ

Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ

Thời gian: 10h29 - 15/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ

Phát thưởng Top Cấp Máy Chủ S17 - Đàn Chỉ

Thời gian: 10h16 - 14/12/2018Chi tiết >