[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Đàn Chỉ - 10h ngày (13/12)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Đàn Chỉ vào lúc 10h00 ngày 13/12/2018

Thời gian: 9h17 - 13/12/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Đại Hội Võ Lâm S13-S14

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Đại Hội Võ Lâm s13-s14

Thời gian: 14h00 - 11/12/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Võ Công S13-S14

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Võ Công s13-s14

Thời gian: 16h05 - 10/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S16 - Cáp Mô

Phát thưởng Top Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S16 - Cáp Mô

Thời gian: 11h53 - 10/12/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Uy Danh S13-S14

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Uy Danh s13-s14

Thời gian: 16h05 - 09/12/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Uy Danh Máy Chủ S16 - Cáp Mô

Phát thưởng Top Uy Danh Máy Chủ S16 - Cáp Mô

Thời gian: 11h47 - 09/12/2018Chi tiết >