[Thông Báo] Chính Thức Ra Mắt Khai Mở Máy Chủ Cửu Âm - 10h ngày (29/11)

Chính thức ra mắt khai mở Máy chủ Cửu Âm vào lúc 10h00 ngày 29/11/2018

Thời gian: 20h47 - 28/11/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S14 - Độc Cô

Phát thưởng Top Uy Đại Hội Võ Lâm Máy Chủ S14 - Độc Cô

Thời gian: 10h16 - 28/11/2018Chi tiết >

[Sự kiện] Phát thưởng top Đại Hội Võ Lâm S8-S10

Chuỗi sự kiện mừng hợp nhất máy chủ - Top Đại Hội Võ Lâm s8-s10

Thời gian: 10h51 - 27/11/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Uy Danh Máy Chủ S14 - Độc Cô

Phát thưởng Top Uy Danh Máy Chủ S14 - Độc Cô

Thời gian: 10h44 - 27/11/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] [EVENT CODE XỊN TRI ÂN] KHOE CHIẾN HỮU

Event tri ân đến các đại hiệp

Thời gian: 16h46 - 26/11/2018Chi tiết >

[Sự Kiện] Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S14 - Độc Cô

Phát thưởng Top Võ Công Máy Chủ S14 - Độc Cô

Thời gian: 10h41 - 26/11/2018Chi tiết >