[Tính Năng] Hệ Thống Cửa Hàng


Chào mừng chư vị Đại Hiệp !

I. Giới thiệu

- Cửa Hàng là tính năng đặc biệt có thể giúp cho người chơi mua hoặc đổi được những vật phẩm hiếm có thể trang bị cho nhân vật.

Tại giao diện chính của game chọn "Cửa Hàng" để vào giao diện Cửa Hàng.

[Tính Năng] Hệ Thống Cửa Hàng - 1

II. Cửa Hàng

- Cửa Hàng có 3 tiệm: Tiệm Hiệp Nghĩa, Tiệm Bang và Trượng Y Tiệm .

1. Tiệm Hiệp Nghĩa:

[Tính Năng] Hệ Thống Cửa Hàng - 2

Điểm Tiệm Hiệp Nghĩa

- Các Đại hiệp có thể nhận bằng cách tấn công Quang Minh Đỉnh, Kiếm Chủng và PK Dã Ngoại để nhận được điểm Tiệm Hiệp Nghĩa.

[Tính Năng] Hệ Thống Cửa Hàng - 3

- Dùng điểm Hiệp Nghĩa để mua trang bị Giới, Chỉ, sách trang bị, Mảnh võ học cao cấp.

 

2. Tiệm Bang:

[Tính Năng] Hệ Thống Cửa Hàng - 4

Tiệm Bang

Các Đại hiệp có thể nhận bằng cách tham gia sự kiện Bang, nhiệm vụ cống hiến bang.

[Tính Năng] Hệ Thống Cửa Hàng - 5

- Dùng điểm bang hiến để mua trang bị Đai, Liên, sách trang bị, mảnh võ học cao cấp.

 

3. Trượng Y Tiệm:

[Tính Năng] Hệ Thống Cửa Hàng - 6

Trượng Y Tiệm

Từ cấp 40. cùng người chơi nhỏ hơn mình 10 cấp tham gia sự kiện Đội nhận được điểm.

[Tính Năng] Hệ Thống Cửa Hàng - 7

- Dùng điểm Đá hồn để mua Kỹ Xảo, Đá đục lỗ.

Chúc các quý Đại Hiệp có những giây phút giải trí tuyệt vời trong Tiêu Dao Giang Hồ.

====================================================

Tiêu Dao Giang Hồ Game Kiếm Hiệp Mobile 2018

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.tieudaogiangho.vn

Fanpage: www.facebook.com/tieudaogiangho.vn

Group Cộng Đồng: www.facebook.com/groups/tieudaogiangho.vn

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639