[Tính Năng] Hệ Thống Tách


Chào mừng chư vị Đại Hiệp !

I. Giới thiệu

- Tách là tính năng hoàn trả nguyên liệu đã dùng vào việc nâng cấp trang bị và tướng,mục đích để giúp các đại hiệp dễ dàng hơn trong việc nâng cấp các trang bị mới và tướng mới.

Tại giao diện chính của game chọn "Tách" để vào giao diện Tách.

[Tính Năng] Hệ Thống Tách - 1

II. Tách Nguyên Liệu

- Tách nguyên liệu có 3 loại: Tách Tướng, Tách Trang Bị và Tách Nguyên Liệu khác.

1. Tách Trang Bị: 

- Các Đại hiệp có thể nhận đá tinh luyện, đá tẩy, đồng tùy theo phẩm chất trang bị.

[Tính Năng] Hệ Thống Tách - 2

2. Tách Tướng: 

- Các Đại hiệp có thể nhận Bồi Dưỡng Tướng Đơn, số lượng tùy thuộc phẩm chất tướng

[Tính Năng] Hệ Thống Tách - 3

3. Tách Khác:

- Giúp các Đại hiệp có thể nhận được vàng hoặc điểm nâng cấp tướng.

[Tính Năng] Hệ Thống Tách - 4

- Ngoài ra các Đại hiệp có thể nhấn vào "Bỏ vào nhanh" để có thể thêm tối đa 8 vật phẩm 1 lần.

4. Lọc:

- Giúp các Đại hiệp có thể Tách nguyên liệu theo loại Lục, Lam, Vàng, Tím .

[Tính Năng] Hệ Thống Tách - 5

Chúc các quý Đại Hiệp có những giây phút giải trí tuyệt vời trong Tiêu Dao Giang Hồ.

====================================================

Tiêu Dao Giang Hồ Game Kiếm Hiệp Mobile 2018

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.tieudaogiangho.vn

Fanpage: www.facebook.com/tieudaogiangho.vn

Group Cộng Đồng: www.facebook.com/groups/tieudaogiangho.vn

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639