[Tính Năng] Võ Học


Chào mừng các Đại Hiệp !

Võ Học là nơi để quản lý và sắp xếp các tâm pháp, chiêu thức mà đại hiệp đã học được trong quá trình tiêu dao giang hồ.

- Tại màn hình chọn Võ Học để vào giao diện.

[Tính Năng] Võ Học - 1

- Có thể tự do thay đổi các tâm pháp đã có,đồng thời mỗi tâm pháp sẽ có thể dùng 6 chiêu thức của các tông phái bất kì theo ý thích.

[Tính Năng] Võ Học - 2

- Mở thêm nhiều tâm pháp mới khi đại hiệp đạt cấp độ yêu cầu.

- Mỗi loại tâm pháp khi sở hữu sẽ tăng vĩnh viễn 1 loại thuộc tính, đồng thời hỗ trợ mạnh hơn cho 1 số chiêu thức nhất định.

[Tính Năng] Võ Học - 3

- Ngoài ra, học được càng nhiều tâm pháp và chiêu thức, các thuộc tính khác cũng sẽ được tăng theo vĩnh viễn.

[Tính Năng] Võ Học - 4

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho đại hiệp trong hành trình khám phá thế giới rộng lớn trong Tiêu Dao Giang Hồ.

====================================================

Tiêu Dao Giang Hồ Game Kiếm Hiệp Mobile 2018

Được vận hành bởi đội ngũ Hardcore SohaGame

Nạp Thẻ:  nap.tieudaogiangho.vn

Fanpage: www.facebook.com/tieudaogiangho.vn

Group Cộng Đồng: www.facebook.com/groups/tieudaogiangho.vn

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639